Các dòng xy lanh như xy lanh tiêu chuẩn, xy lanh nhỏ gọn, xy lanh khoá, xy lanh tròn, xy lanh dẫn hướng, xy lanh xoay, xy lanh kep của nhà sản xuất Chanto được công ty Ngân Anh Phát phân phối độc quyền ở Việt Nam

XY LANH - CYLINDER

XY LANH DẪN HƯỚNG CHANTO GD series

Dòng sản phẩm GD Series ( Guided Cylinder ) xy lanh dẫn hướng của nhà sản xuất Chanto được công ty chúng tôi phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam
Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG CHANTO GC series

Dòng sản phẩm GC Series ( Guided Cylinder ) xy lanh dẫn hướng của nhà sản xuất Chanto được công ty chúng tôi phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam
Liên hệ

XY LANH BÀN TRƯỢT CHANTO GXS series

Dòng Series GXS ( Air Slide Table ) Xy lanh bàn trượt dùng khí nén với độ chính xác cao của nhà sản xuất Chanto được công ty Ngân Anh Phát phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam
Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG CHANTO DF series

Dòng sản phẩm DF Series ( Twin-rod Cylinder ) xy lanh dẫn hướng dạng kép của nhà sản xuất Chanto chuyên về các thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG CHANTO DXW series

Dòng sản phẩm DXW Series ( Twin-rod Cylinder ) xy lanh dẫn hướng dạng kép của nhà sản xuất Chanto chuyên về các thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG CHANTO DC series

Dòng sản phẩm DC Series ( Twin-rod Cylinder ) xy lanh dẫn hướng dạng kép của nhà sản xuất Chanto chuyên về các thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG THIẾT BỊ TRƯỢT CHANTO

Dòng sản phẩm xy lanh dẫn hướng thiết bị trượt DD/DE Series ( Twin-rod Cylinder ) của nhà sản xuất Chanto chuyên về các thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ

XY LANH TRƯỢT CHANTO DH series

Dòng Series DH ( Precise Slide Cylinder ) Xy lanh trượt với độ chính xác cao của nhà sản xuất Chanto chuyên về các thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG CHANTO DG series

Dòng sản phẩm DG/DGL Series ( Twin-rod Cylinder ) xy lanh dẫn hướng dạng kép của nhà sản xuất Chanto chuyên về các thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ

XY LANH DẪN HƯỚNG CHANTO DXS series

Dòng sản phẩm DXS Series ( Twin-rod Cylinder ) xy lanh dẫn hướng dạng kép của nhà sản xuất Chanto chuyên về các thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ

XY LANH KHÔNG TRỤC DÙNG CẶP NAM CHÂM

Các dòng xy lanh không trục có dùng cặp nam châm kèm theo có cảm biến và giảm chấn của nhà sản xuất Chanto
Liên hệ

XY LANH NHỎ GỌN JB series

Các dòng series JB ( Compact Cylinder ) xy lanh nhỏ gọn từ nhà cung cấp Chanto chuyên về thiết bị khí nén và thuỷ lực
Liên hệ
© 2014 Designed by Viễn Nam